Koder til ICPC


Koder til ICPC

IKA = ikke klassifisert annet sted
INA = ikke nærmere angitt  

A94  Perinatal sykelighet  
Tilbake til ICPC kortversjon A95  Perinatal død
A96 Død/dødsfall eksklusive A95
Del 1   A97  Ingen sykdom
   Kapittel: A - Alment og uspesifisert   A99   Generelle sykdommer IKA INA 
   Pasientens symptomer og plager  
A01   Smerte generellt/uspesifisert   Kapittel: B - blod
A02   Frysninger   Pasientens symptomer og plager
A03   Feber   B02   Forstørret lymfeknute(r)
A04   Slapphet/tretthet/utilpasshet   B03   Symptom fra lymfeknute(r) IKA
A05   Generell forverrelse   B04   Symptomer fra blod/bloddannende organ
A06   Besvimelse/-tendens   B25   Engstelig for AIDS
A07   Bevistløshet/koma   B26   Engstelig blod/lymfesyst/milt kreft
A08   Hevelse eksklusive ødem K07   B27   Engstelig blod/lymfe sykdom IKA
A09   Svetteproblemer   B28   Redusert funksjonsevne
A10   Blødning lokalisasjon IKA   B29   Blod/lymfesystem symptomer/plager IKA INA
A12   Allergi/allergisk reaksjon IKA  
A13   Spørsmål medikamentell virkning/bivirkning   Sykdomsdiagnose
A14   Spebarns-kolikk   B70   Akutt lynfadenitt
A15   Sterk gråt hos lite barn   B71   Kroniske/ikke spesifiserte lymfaden/mesent
A16   Urolig sutrende lite barn   B72   Hodgkins sykdom
A17   Andre generelle symt hos små barn IKA   B73   Leukemi
A18   Aldring/bli gammel   B74   Ondartede svulster IKA
A20   Forespørsel/diskusjon om dødshjelp   B75   Godartede svulster IKA
A25   Engstelig for døden   B76   Miltruptur
A26   Engstelig for kreft IKA INA   B77   Skader eksklusive B76
A27   Engstelig for annen sykdom uspesifisert   B78   Medfødte hemolytiske anemier
A28   Redusert funksjonsevne IKA   B79   Medfødte anomalier/feil IKA
A29   Generelle symptomer/plager IKA INA   B80   Jernmangel anemi
   B81  Pernisiøs anemi/folinsyremangelanemi
   Sykdomosdiagnose   B82   Anemier/uspesifiserte IKA
A70   Tuberkolose generell eksklusive R70   B83   Purpura/koagul defekt/unormal blodplate
A71   Meslinger   B84   Unormale hvite blodlegemer
A72   Vannkopper   B85   Unormal/uforklarlig hematologprøve
A73   Malaria   B86   Hematologiske avvik IKA
A74   Røde hunder   B87   Forstørret milt
A75   Mononukleose   B90   HIV-infeksjon/AIDS/ARS
A76   Virussykdom med utslett IKA   B99   Blod-/lymfesystem sykdommer IKA INA
A77   Virussykdom IKA  
A78   Infeksjonssydom IKA   Kapittel: D - Fordøyelsesorganer
A79   Karsinomatose ukjent primærlokalisjon   Pasientens symptomer og klager
A80   Ulykke/skade INA/IKA   D01   Abdominale smerter/kramper generelt
A81   Multippel skade/indre skalde bolen/abd   D02   Magevondt/smerter i magen
A82   Senfølge/sekvele etter skade   D03    Halsbrann/kardialgi/sure oppstøt
A84   Medikamentforgiftning   D04   Endetarm/anal/rektal smerte
A85   Medikamentbivirkning korrekt dose   D05   Perinal kløe
A86   Forgiftning IKA   D06   Abdominal smerte lokalisert IKA
A87   Komplikasjon kirurgi/med behandl/sekvele   D08   "Flatulens/gass-smerte/""luft""/raping"
A88   Skadelig virkning fysisk faktor eksklusive A86   D09   Kvalme
A89   Plager med protese IKA   D10   Oppkast/brekninger eksklusive W05
A90   Multiple medfødte feil   D11   Diarè
A91   Undersøkelse med unormale funn IKA   D12   Treg mage/forstoppelse/obstipasjon
A92   Toxoplasmose   D13   Gulsott/ikterus
A93   Prematur/immatur levendefødt barn   D14   Oppkast med blod/hematemese
D15   Svart tjærefarget avføring/melena   F05   Synsplager IKA
D16   Rektal blødning   F13   Unormal følelse i øyet
D17   Inkontinent for avføring   F14  Unormal bevegelse øyet
D18   Endring av avføring/av avføringsvane F16 Symptomer fra øyelokkene
D19   Symptomer/plager tenner/tannkjøtt   F17   Symptomer/plager grunnet briller
D20   Symptomer/plager munn/tunge/leppe   F18   Symptomer/plager grunnet kontaktlinse
D21   Svelgeproblemer   F27   Engstelig for øyesykdom
D22   Ormesykdommer   F28   Redusert funksjonsevne
D24   Abdominal oppfylling/svulst IKA   F29   Øyet symptomer/plager IKA INA
D25   Endring av abd-størrelse/utspiling  
D26   Engstelse for kreft i fordøyelses system   Sykdomsdiagnose
D27   Engstelig for fordøyelse sykdommer ekskl D26   F70   Infeksiøs konjunktivitt
D28   Redusert funksjonsevne   F71   Allergisk konjunktivitt
D29   Fordøysystemet symptomer/plager IKA INA   F72   Blefaritt/sti/chalazion
   F73  Infeksjon øyet/øyets nære omgivelse IKA
   Sykdomsdiagnose   F74   Svulster i øyet/øyets nære omgivelse
D70   Infeksiøs diarè/dysenteri   F75   Kontusjon/overfladisk sår/blått øye
D71   Kusma   F76   Fremmedlegeme i/på øyet
D72   Infeksiøs hepatitt   F79   Skader øyet IKA
D73   Sannsynl infeksjon fordøy system   F80   Tåreveis stenose hos lite barn
D731   Matforgiftning trolig bakterietoksin   F81   Medfødte feil øyet eksklusive F80
D74   Ondartet svulst magesekken   F82   Netthinneavløsning
D75   Ondartet svulst tykktarm/endetarm   F83   Netthinnesykdommer eksklusive F82
D76   Ondartet svulst bukspyttkjertel   F84   Makuladegenerasjon
D77   Ondartet svulst IKA INA   F85   Sår hornhinnen inkl herpetisk
D78   Godartet svulst   F86   Trakom
D79   Fremmedlegeme naturlige kroppsåpninger   F91   Brytningsfeil/refraksjonsanomalie
D80   Skader IKA   F92   Grå stær/katarakt
D81   Medfødte feil/mangler   F93   Grønn stær/glaukom
D82   Sykdom i tenner/tannkjøtt   F94   Blindhet alle former
D83   Sykdom i munn/tunge/lepper   F95   Skjeling/strabisme
D84   Sykdom i spiserør   F99   Øyesykdommer IKA INA
D85   Sår på tolvfingertarmen  
D86   Mavesår eksklusive D85   Kapittel: H - Øre
D87   Gastritt/duodenitt/non ulcer dyspepsi   Pasientens symptomer og klager
D88   Blindtarmbetennelse   H01   Øresmerter/øreverk
D89   Lyskebrokk/inguinal hernie   H02   Hørselsproblemer eksklusive døvhet H84-H86
D90   Mellomgulvsbrokk/hiatus hernie   H03   Ringing/susing/tinnitus
D91   Andre abdominalbrokk   H04   Utflod/væske fra øret eksklusive H05
D92   Divertikkel-sykdom tarmen   H05   Blod fra øret
D93   Irritabel colon   H13   "Følelse av ""tetthet""/plugg i øret"
D94   Kronisk enterit/ulcer colit/crohn   H27   Engstelig for øresykdom
D95   Analfissur/perianal abcess   H28   Redusert funksjonsevne
D96   Forstørret lever/hepatomegali   H29   Øret symptomer/plager IKA INA
D97   Skrumplever/leversykdommer IKA  
D98   Gallesten/galleveisbetennelse   Sykdomsdiagnose
D99   Fordøysystem sykd IKA INA   H70   Betennelse ytre øret/otitis externa
   H71  Akutt mellomørebetennelse/myringitt
   Kapittel: F - Øye   H72   Serøs mellomørebetennelse
   Pasientens symptomer og klager   H73   Tubastenose
F01   Øyesmerter   H74   Kron mellomørebetennelse/øreinfeksjon IKA
F02   """Rødt øye"""   H75   Svulster i øret
F03   Tåreflod/puss fra øyet   H76   Fremmedlegeme i øret
F04   Flytende flekker/prikker synsfelt   H77   Trommehinneskade/perforasjon
H78   Skader av ytre øret/overfladisk skade   Kapittel: L - Muskel-skjelettsystemet
H79   Sakder i øret IKA   Pasientens symptomer og plager
H80   Medfødte feil   L01   Nakke symptomer/plager ekskl hodepine
H81   Ørevoks   L02   Rygg symptomer/plager
H82   Svimmelhetssyndromer eksklusive N17   L03   Korsrygg symptomer/plager ekskl prolaps L86
H83   Otosklerose   L04   Brystkasse symptomer/plager
H84   Aldersbetinget hørselssvekkelse   L05   "Flanke/""siden"" symptomer/plager"
H85   Larmskade av hørsel   L06   Armhule symptomer/plager
H86   Døvhet/nedsatt hørsel IKA   L07   Kjeve symptomer/plager
H99   Øret/mastoid sykdommer IKA INA   L08   Skulder symptomer/plager
   L09  Arm symptomer/plager
   Kapittel: K - Hjerte-karsystemet   L10   Albue symptomer/plager
   Pasientens symptomer og plager   L11   Håndledd
K01   Smerte relatert til hjertet   L12   Hånd/fingre symptomer/plager
K02   Trykk/snøring/tunghetsfølelse hjertet   L13   Hofter symptomer/plager
K03   Smerte relatert til kretsløpet IKA   L14   Legg/lår symptomer/plager
K04   Hjertebank   L15   Kne symptomer/plager
K05   Unormale/uregelmessig hjerteslag/puls   L16   Ankel symptomer/plager
K06   Utvidelse av vener   L17   Fot/tær symptomer/plager
K07   Hevelse i ankler/ødem   L18   Muskelsmerter/fibromyalgi
K24   Engstelig for hjerteanfall   L19   Symptomer/plager uspesifisert muskler IKA
K25   Engstelig for hypertensjon   L20   Symptomer/plager flere/uspesifisert ledd
K27   Engstelig sykdom hjerte-kar-systemet IKA   L26   Engstelig kreft i muskel-skjelett-syst
K28   Redusert funksjonsevne   L27   Engstelig sykdommer muskel-skjelett IKA
K29   Hjerte-karsystemet sympt/plager IKA INA   L28   Redusert funksjonsevne
   Sykdomsdiagnose   L29   Muskel-skjelett-syst symptomer/plager IKA INA
K70   Infeksjoner i hjerte-kar-systemet  
K71   Revmatisk feber/hjertesykdom   Sykdomsdiagnose
K72   Svulster i karsystemet   L70   Infeksjoner
K73   Medfødt feil i hjerte-kar-systemet   L71   Svulster
K74   Hjertekrampe/angina pectoris   L72   Brudd radius/ulna
K75   Akutt hjerteinfarkt   L73   Brudd tibia/fibula
K76   Hjertesykdom IKA/kronisk ischemisk   L74   Brudd håndrot/fingre/fotrot/tær
K77   Hjertesvikt   L75   Brudd lårben/lårhals
K78   Atrieflimmer/flutter   L76   Brudd IKA
K79   Paroksysmal takykardi   L77   Forstuing/forstrekning/ankel
K80   Ekstrasystole/ekstraslag alle former   L78   Forstuing/forstrekning/kne
K81   Hjerte fremmed-/bilyder INA   L79   Forstuing/forstrekning/andre ledd
K82   Pulmonal hjertesykdom   L80   Dislokasjoner/ute av ledd
K83   Kardiosklerose/klaffeil INA eksklusive K71   L81   Skader i muskel-skjelett-syst IKA
K84   Hjertesykdom IKA   L82   Medfødte feil
K85   Forhøyet blodtrykk eksklusive K86 K87   L83   Nakkesyndrom inkl cervicalcolumna
K86   Ukomplisert hypertensjon   L84   Ryggsyndromer uten utstråling
K87   Hypertensjon med organkomplikasj   L85   Ervervet deformitet rygg/skoliose/kyfose
K88   Postural ortostatisk hypotensjon   L86   Mellomvirvel skiveskade smerteutstråling
K89   "Transient cerebral ischemi/""drypp"""   L87   Ganglion ledd/sene
K90   Hjerneslag/cerebrovask katastrofe   L88   Revmatoid artritt/andre revmatiske sykd
K91   Atherosklerose eksklusive hjerte/hjerne   L89   Hofteleddsartrose
K92   Arteriell obstruksjon/perifer karsykdommer IKA   L90   Kneleddsartrose
K93   Lungeemboli   L91   Artrose IKA
K94   Årebetennelse   L92   Skuldersyndromer/tendinitt
K95   Åreknuter bena eksklusive hudsår S97   L93   Tennisalbue/osteotendinitt/tendinitt
K96   Hemorroider   L94   Osteokondroser/Schlatters sykdom
K99   Hjerte-kar-systemet sykdommer IKA INA   L95   Osteoporose
L96   Akutt menisk/skade ligament kne   P08   Hemning/tap seksuell tilfredsstillende
L97   Kroniske kneproblemer   P09   Bekymring over seksuell legning
L98   Påført/ervervet deformitet ekstremitet   P10   Stamming/stotring/tics
L99   Musk-skjelett-systemet/bindevev sykd IKA INA   P11   Spiseproblemer hos barn
   P12 Sengevæting/enuresis eksklusive U04
   Kapittel: N - Nervesystemet   P13   Ufrivillig avføring/enkopreses
   Pasientens symptomer og plager   P15   Langvarig/kronisk alkoholproblem
N01   Hodepine eksklusive R09 N02 N89   P16   Akutt/subakutt alkoholproblem
N02   Spenningshodepine   P17   Tobakkmisbruk/problem
N03   Ansiktssmerte   P18   Medikamentmisbruk
N04   Restless legs/uro i bena   P19   Stoffmisbruk
N05   Prikking/parestesi hender/føtter   P20   Konsentrasjonsvansker/glemmer lett
N06   Unormal følsomhhet/ufrivillig bevegelse IKA   P21   Hyperaktivt barn
N07   Krampeanfall/kramper eksklusive epilepsi N88   P22   Atferdsavvik hos barn IKA
N16   Sanseorg/lukt/smak forandring IKA   P23   Atferd/følelsesm forstyrrelse ungdom IKA
N17   Svimmel eksklusive svimmelhetssyndrom H82   P24   Lærervansker inkl ordblindhet
N18   Lammelse/svakheter eksklusive A04   P25   Livsfaseproblem hos voksne
N19   Talevansker   P27   Engstelig for psykisk sykdom
N26   Engstelig for kreft i nervesystem   P28   Redusert funksjonsevne
N27   Engstelig for sykdommer nervesystemet IKA   P29   Psykiske symptomer/plager IKA INA
N28   Redusert funksjonsevne  
N29   Nervesystemet symptomer/plager IKA INA   Sykdomsdiagnose
   P70  Senil demens/Alzheimers sykdom
   Sykdomsdiagnose   P71   Organisk psykose IKA
N70   Poliomyelitt/andre enterovirus   P72   Schizofreni alle typer
N71   Meningitt/encefalitt   P73   Affektive psykoser
N72   Stivkrampe   P74   Angsttilstander/angstneurose
N73   Infeksjoner nervesystemet IKA   P75   Hysteriform/hypokondrisk tilstand
N74   Ondartede svulster   P76   Depressiv tilstand/neurose
N75   Godartede svulster   P77   Selvmordsforsøk
N76   Uspesifiserte svulster   P78   Nevrasteni
N79   Hjernerystelse   P79   Nevrotiske tilstander IKA
N80   Hodeskader uten skallebrudd IKA   P80   Personlighetsforstyrrelser
N81   Skader i nervesystemet IKA   P85   Psykisk utviklingshemmet
N85   Medfødte feil   P98   Psykose ikke - spesifisert IKA
N86   Multippel sklerose   P99   Psykiske sykdommer IKA INA
N87   Parkinsonisme/paralysis agitans  
N88   Epilepsi alle former  
N89   Migrene   Kapittel: R - Luftveier
N90   Cluster-hodepine/Hortons syndrom   Pasientens symptomer og plager
N91   Ansiktslammelse/facialisparese   R01   Smerte pust/lungesmerte eks R09
N92   Trigeminusneuralgi   R02   Tungpustet/kortpustet/dyspn
N93   Carpal tunnel syndromet   R03   Piping i brystet m/pustevansker
N94   Perifer nevritt/nevropati IKA   R04   Pusteproblemer IKA
N99   Nervesystemet sykdommer IKA INA   R05   Hoste
   R06  Neseblødning
   Kapittel: P - Psykisk   R07   Nysing/tett nese/rennende nese
   Pasientens symptomer og plager   R08   Symptomer/plager fra nesen IKA
P01   Følelse angst/nervøs/anspent   R09   Symptomer/plager bihuler inkl smerte
P02   Akutt stress/sit betinget ubalanse   R21   Symptomer/plager halsen
P03   Følelse nedfor/nedtrykt/deprimert   R22   Symptomer/plager mandlene/tonsiller
P04   Følelse irritabel/irritabel adferd   R23   Stemmeforandring/heshet
P05   Føle/opptre gammel/senil   R24   Hoster opp blod/hemoptyse
P06   Søvnforstyrrelser/søvnløshet   R25   Uvanlig spytt/ekspektorat
P07   Hemning/tap av seksuell drift   R26   Engstelig for kreft i luftveier
R27   Engstelig for annen luftveissykd   S17   Skrubbsår/blemmer
R28   Redusert funksjonsevne   S18   Sårskade/kutt
R29   Luftveiene symptomer/plager IKA INA   S19   Skader hud/underhud IKA INA
   S20  Liktorn/fortykket hornhud
   Sykdomsdiagnose   S21   Symptomer/plager forandring hud struktur
R70   Tuberkolose i luftveiene eksklusive A70   S22   Symptomer/plager fra negler
R71   Kikhoste   S23   Skallethet/håravfall
R72   """Strep-hals""/skarlagensfeber"    S24   Symptomer/plager hår/hodebunn IKA
R73   Nesebyll   S26   Engstelig for hudkreft
R74   Øvre luftveisinfeksjon/forkjølet   S27   Engstelig for hudsykdom IKA
R75   Bihulebetennelse akutt/kronisk   S28   Redusert funksjonsevne
R76   Akutt tonsilitt eksklusive R72   S29   Huden symptomer/plager IKA INA
R77   Akutt laryngitt/trakeitt/krupp  
R78   Akutt bronkitt/bronkeolitt   Sykdomsdiagnose
R80   Influensa (påvist) u/lungebetennelse   S70   Herpes zoster
R801   Influensalignende sykdom   S71   Herpes simplex eksklusive F85 X90 Y75
R81   Lungebetennelse   S72   Skabb og andre middsykdommer
R82   Pleuritt alle former eksklusive R70   S73   Lopper/andre hudparasitter IKA
R83   Infeksjoner i luftveiene IKA   S731   Lus
R831   Mykoplasma infeksjon   S74   Ringorm/dermatofytoser
R84   Ondartet svulst bronkier/lunger   S75   Candida/moniliasis-infeksjon
R85   Ondartet svulst luftveier IKA   S76   Infeksiøs hudsykdom IKA
R86   Godartede svulster luftveier   S77   Ondartet svulst huden
R87   Fremmedlegeme nese/larynx/bronkier   S78   Lipom
R88   Skader i luftveiene IKA   S79   Godartet svulst huden IKA
R89   Medfødte feil   S80   Svulst i hud IKA INA
R90   Hypertrofi/kronisk infeksjon tonsill/adenoid   S81   Hemangiom/lymfagiom
R91   Kronisk bronkitt/bronkiektasier   S82   "Føflekk/""fødselsmerke"""
R93   Pleura-eksudat INA   S83   Medfødt feil i hud/underhud IKA
R95   Emfysem/kronisk obstruktiv lungesykdom   S84   Brennkopper
R96   Astma   S85   """Tvilling""/sakralcyste/fistel"
R97   Høyfeber/-snue allergisk rhinitt   S86   Seboroisk eksem/dermatose/flass
R98   Hyperventilasjonssyndrom   S87   Eksem/atopisk dermatitt
R99   Luftveiene sykdommer IKA INA   S88   Kontaktdermatitt eksem IKA
   S89  Bleieutslett
   Kapittel: S - Hud   S90   Pityrasis rosea
   Pasientens symptomer og plager   S91   Psoriasis med/uten artropati
S01   Smerte/ømhet huden   S92   Hidrosadenitt
S02   Hudkløe/irritasjon eksklusive X16   S93   Atherom
S03   Vorter   S94   Ingrodd tånegl/neglsykdommer IKA
S04   Lok hevelse/papel/fortykkelse/kul   S95   Molluscum contagiosum
S05   Utbredte hevelser/papler/kuler hud   S96   Akne
S06   Lokal rødhet/erytem/utslett hud   S97   Kronisk hudsår/inkl varikøst
S07   Utbredt rødhet/erytem/utslett hud   S98   Elveblest/urticaria
S08   Forandringer i hudfargen IKA   S99   Hud/underhud/svettekjertel sykd IKA INA
S09   Betennelse finger/tå/neglerot  
S10   Kvise/byll/dyp hudbetennelse  
S101   Erysipelas   Kapittel: T - Endokrine, metabolske, ernæringsmessige forhold
S11   Lokal hudinfeksjon IKA eksklusive S84   Pasientens symptomer og plager
S12   Insektstikk   T01   Økt tørste
S13   Bitt av dyr/menneske   T02   Økt matlyst
S14   Forbrenning/skålding   T03   Nedsatt matlyst
S15   Fremmedlegeme i huden   T04   Ernæringsproblem barn eksklusive P11
S16   Slag/kontus/dypere skade hel hud   T05   Ernæringsproblem voksen eksklusive T06
T06   Spisevegring/anorexia nervosa/bulimi   U78   Godartet svulst urinveier
T07   Vektøkning   U79   Svulst urinveier IKA INA
T08   Vekttap   U80   Skader
T10   Mangl trivsel/svikt fysisk utvikling   U85   Medfødte feil
T11   Uttørring   U88   Glomerulonefritt/nefrose
T15   Kul/klump/forstørrelse av thyreoidea   U90   Ortostatisk proteinuri
T26   Engstlig for kreft endokrine syst   U95   Sten i urinveiene alle former/lok
T27   Engstlig endokrin/metabolsk/ernær sykdom   U98   Unormalt urinprøvefunn INA
T28   Redusert funksjonsevne   U99   Urinveiene sykdommer IKA INA
T29   Endokrin/metab/kost sympt/plager IKA INA  
  
   Sykdomsdiagnoser   Kapittel: W-Svangerskap/fødsel
familieplanlegging
T70   Infeksjon endokrin/metabolsk syst   Pasientens symptomer og plager
T71   Ondartet svulst thyreoidea   W01   Spørsmål om svangerskap eksklusive W02
T72   Godartet svulst thyreoidea   W02   Engstelse for svangerskap
T73   Svulst endokrine organ IKA INA   W03   Blødning før fødsel/i svangerskap
T78   Ductus/cyctis thyreoglossi   W05   Kvalme/brekninger under svangerskap
T80   Endokrine/metabolske medfødte feil IKA   W10   """Dagen etter-pillen"""
T81   Struma/thyr knute u/hypertyreose   W11   Familieplanlegging/p-piller
T82   Fedme body mass index >30   W12   Familieplanlegging/spiral
T83   Overvekt body mass index <30   W13   Familieplanlegging/sterilisering
T85   Hypertyreose/tyreotoksikose   W14   Familieplanlegging/annet
T86   Hypeotyreose/myksødem/kretinisme   W15   Barnløshet/får ikke barn
T87   Lavt blodsukker/hypoglykemi   W17   Kraftig blødning etter fødsel
T88   Renal glykosuri   W18   Plager i periode etter fødsel IKA
T90   Sukkersyke/diabetes mellitus   W19   Symptomer/plager v/diegivning/amming
T91   Vitaminmangel/ernæringsforstyrrelse   W20   Symptomer/plager fra bryst IKA
T92   Urinsyregikt   W27   Engstelig komplikasjon svangerskap/fødsel
T93   Forstyrrelse ved lipid-stoffskiftet   W28   Redusert funksjonsevne
T99   Endokrine/metab/ernæringssykd IKA INA   W29   Svangerskap/fødsel symptomer/plager IKA
   W301 Svangerskapskontroll
   Kapittel: U - Urinveier   Sykdomsdiagnoser
   Pasientens symptomer og plager   W70   Infeksjon i puerperiet/sepsis
U01   Smerte ved vannlating   W71   Infeksjoner under svangerskap IKA
U02   Hyppig vannlatning/økt vannlatnings trang   W72   Ondartet svulst
U04   Urininkontinens ekslusive P12   W73   Godartet svulst
U05   Vannlatningsproblemer IKA   W75   Skade som kompliserer svangerskap
U06   Blod i urinen   W76   Medfødt feil hos moren kompliserende
U07   Forandring av urinen eksklusive U06 U98   W77   Ikke-obst tilstand kompliserende IKA
U13   Symptomer/plager fra uringblæren   W78   Svangerskap sikkert
U14   Symptomer/plager fra nyrene   W79   Uønsket svangerskap sikkert
U26   Engstelig kreft i urinveiene   W80   Ekstrauterint svangerskap
U27   Engstelig urinveissykdom eksklusive U26   W81   Svangerskapsforgiftning
U28   Redusert funksjonsevne   W82   Abort spontan INA
U29   Urinveiene symptomer/plager IKA INA   W83   Abort indusert/fremkalt
   W84 Svangerskap høy-risiko
   Sykdomsdiagnose   W90   Normal fødsel levendefødt
U70   Nyrebekkenbetennelse/pyelitt akutt   W91   Normal fødsel dødfødt
U71   Blærekattar/urinveisinfeksjon INA IKA   W92   Komplisert fødsel levendefødt
U72   Uretritt uspesifikk   W93   Komplisert fødsel dødfødt
U721   Uretritt chlamydia   W94   Brystbetennelse i puerperiet
U75   Ondartet svulst nyre   W95   Sykd bryst puerperium/diegiv ekskl W94
U76   Ondartet svulst urinblære   W96   Koplikasjoner i puerperiet IKA
U77   Ondartet svulst urinveier IKA   W99   Svangerskap/fødsel/puerperium sykd IKA INA
        X89   Premenstruelt tensjonssyndrom
   Kapittel: X-Kvinnelige kjønnsorganer (inkl bryster)  X90   Genital herpes
   Pasientens symptomer og plager   X91   Kjønnsvorte/condylomata acuminata
X01   Smerte i genitalia   X99   Kvinnelige kjønnsorgan sykdommer IKA INA
X02   Menstruasjonssmerter   X991   Venerisk lymfogr/bløt sjanker
X03   Intermenstruelle smerter  
X04   Smerter ved samleie   Kapittel: Y - Mannlige kjønnsorganer
X05   Menstruasjon fravær/sparsom   Pasientens symptomer og plager
X06   Kraftig menstruasjon   Y01   Smerter penis
X07   Menstruasjon uregelmessig/hyppig   Y02   Smerter testes/urinrøret
X08   Intermenstruell blødning   Y03   Utflod fra penis/urinrøret
X09   Premenstruelle plager   Y04   Symptomer/plager fra penis
X10   Forsinket menstruasjon   Y05   Symptomer/plager fra testes/scrotum
X11   Plager ved overgangsalder   Y06   Symptomer/plager fra prostata
X12   Blødning etter menstruasjonsopphør   Y07   Impotens
X13   Blødning etter samleie   Y08   Seksuell dysfunksjon eksklusive Y07 P07 P08
X14   Utflod fra skjeden   Y10   Barnløshet får ikke barn
X15   Symptomer/plager fra skjeden IKA   Y13   Familieplanlegging/sterilisering mann
X16   Symptomer/plager fra vulva   Y14   Familieplanlegging/annet
X17   Symptomer/plager fra underliv/bekken   Y16   Symptomer/plager mannlige bryster
X18   Smerter fra brystene   Y24   Engstelig for ikke å fungere seksuelt
X19   Kul/klump i brystene   Y25   Engstelig for kjønnssykdom
X20   Symptomer/plager fra brystvorten   Y26   Engstelig for kreft mannlig genitalia
X21   Andre symptomer/plager fra brystene   Y27   Engstelig for annen sykdom i genitalia
X23   Engstelig for kjønnssykdom   Y28   Redusert funksjonsevne
X24   Engstelig for seksuell dysfunksjon   Y29   Mannlig genitalia symptomer/plager IKA INA
X25   Engstelig for kreft i underlivet  
X26   Engstelig for kreft i brystene   Sykdomsdiagnose
X27   Engstelig for sykdommer underliv/bryst IKA   Y70   Syfilis mann
X28   Redusert funksjonsevne   Y71   Gonore mann
X29   Kjønnsorgan symptomer/plager IKA INA   Y72   Genital herpes mann
X311   Cytologisk unders av cervix (screeningsprogr)   Y73   Prostatitt/vesikulitt
   Y74 Orkitt/epidimyditt/testikkbetennelse
   Sykdomsdiagnose   Y741   Chlamydia infeksjon genital
X70   <   Y75   Balanitt
X71   Gonore genital kvinne   Y76   Kjønnsvorte/condylomata acuminata
X72   Urogenital soppinfeksjon sikker   Y77   Ondartet svulst i prostata
X73   Urogenital trichomoniasis sikker   Y78   Ondartede svulster IKA
X74   Underlivsinfeksj/pelvic inflammatory disease   Y79   Godartet svulst mannlig genitalia
X741   Underlivsinfeksjon chlamydia   Y80   Skader genitalia/bryster mann
X75   Ondartet svulst cervix   Y81   Fimose/overflødig forhud
X76   Ondartet svulst bryster   Y82   Hypospadi
X77   Ondartet svulst genitalia IKA   Y83   Retinert testis/kryptokisme
X78   Myom/fibrom/polypp uterus/cervix   Y84   Medfødte feil IKA
X79   Godartet svulst bryster eksklusive X88   Y85   Godartet prostata-hypertrofi
X80   Godartet svulst kvinnelig genitalia   Y86   Hydrocele testis
X81   Svulst kvinnelige genitalia INA   Y99   Mannlige genitalia inkl bryst sykd IKA INA
X82   Skader underliv/bryster kvinne   Y991   Venerisk lymfog/bløt sjanker
X83   Medfødte feil kvinnelig genitialia  
X84   Vaginitt/vulvitt INA IKA   Kap:Z-Psykososiale og sosiale probl.
X85   Cervicit/erosjon/annen cervix sykdom   Pasientens symptomer og plager
X86   Unormal cytologi livmorhals   Z01   Problem økonomi/fattigdom
X87   Uterovaginalt prolaps/cystocele   Z02   Problem vann/mat
X88   Kroniske cystisk sykd bryst/adenomatose   Z03   Problem bolig/nabolaget
Z04   Problem sosialt/kultur/religiøst system   Prosesskoder
Z05   Problem arbeidsforhold/yrke   Del 2   Diagnostisk/forebyggende tiltak
Z06   Problem arbeidsløshet  
Z07   Problem skole/utdannelse   -30   Med/klinisk undersøkele/helsevurd/fullstendig
Z08   Problem sosial trygd   -31   Med/klinisk undersøkele/helsevurdering/delvis
Z09   Problem jus/politi   -32   Sensitivitetsprøve
Z10   Problem helsetj/tilgjenglighet   -33   Mikrobiologisk/immunologisk prøve
Z11   Problem det å være syk   -34    Blodprøver eksklusive 33
Z12   Problem i forhold mellom partnere   -35   Urinprøver eksklusive 33
Z13   Atferdsproblem hos partner   -36   Avføringsprøver eksklusive 33
Z14   Problem omsorg for syk/ufør partner   -37   Histologiske/cytologiske prøver
Z15   Tap av/dødsfall partner   -38   Laboratorieprøver IKA
Z16   Problem med forhold til barn   -39   Fysiske funksjonsprøver
Z18   Problem m/omsorg sykt/uført barn   -40   Diagnostisk endoskopi
Z19   Tap av/dødsfall barn   -41   Diagn radiolog/bildemessigorganfremstilling
Z20   Probl forhold foreldre/annet familie medlem   -42   Elektografisk registrering/diagnostisering
Z21   Atferdsproblem foreldre/familie medlem   -43   Diagnostiske tiltak IKA
Z22   Problem omsorg syk/ufør foreldre/familie   -44   Forebyggende vaksinering/medikasjon
Z23   Tap/dødsfall foreldre/andre fam medlemmer   -45   Helseopplysning/veiledning/rådgivning
Z24   Problemer i forholdet til venner   -46   Kontakt helsearbeider/primærhelsetjeneste
Z25   Probl pga overfall/traumatisk opplevelse   -47   Kontakt med spesialist
Z26   Sosialt problem pga utseende ol   -49   Forebyggende tiltak IKA
Z27   Engstelig for sosialt problem  
Z28   Sosialt redusert funksjonsevne   Del 3   Medikasjon/behandling og terapeutiske tiltak
Z29   Sosiale problem IKA INA  
   -50 Medikasjon/fornyet resept/injeksjon
   -51 Insisjon/tapping/aspirasjon
   -52 Fjerne vev/blopsl/kauterisasjon
   -53 Kateterisering/intubasjon/dilatasjon ol
   Forkortelser i kortversjon   -54   Fiksere/suturere/gipse/protese
   -55 Lokal injeksjon/behandling
   Diagn = Diagnostisk   -56   Bandasje/kompresjon/tamponade
   Eks = Eksklusive   -57   Fysikalsk behandling/rehabilitering
   Fam = Familie   -58   Terapeutisk rådgivning/samtale
   Inf/infeksj = Infekjson   -59   Terapeutisk tiltak/småkirurgi IKA
   Kron = Kroniske   Del 4   Resultat
   Med = Medisinsk  
   Metab = Metabolsk  
   Probl = Problem(er)   -60   Resultat av prøver/tiltak
   Result = Resultat   -61   Result undersøkelse/journalopplysning/brev
   Sykd = Sykdommer  
   Symt = Symtomer   Del 5   Administrativ
   -62   Administrativ kontakt
   -63   Kontroll/oppfølging uspesifisert
   Del 6   Henvisning/andre kontaktårsaker
   -64   Kontakt forårsaket helsearbeider
   -65   Kontakt forårsaket annen enn pasient
   -66   Henvisning annen helsearbeider ekskl lege
   -67   Henvisning lege/spesialist/sykehus
   -68   Henvisning IKA
   -69   Årsaker til kontakt IKA